Stichting Studio Peer

Stichting Studio Peer 
Ingeschreven in het handelsregister : 41153276 
RSINnummer 0072-33-929 
Omzetbelastingnummer NL007233929B01 
Mail@delfgaauw.nl / www.delfgaauw.nl 
Info@peeriscoop.nl / www.peeriscoop.nl

Boerenstraat 11B Gorinchem 0183-690022

De stichting produceert theatervoorstellingen met Productiehuis Peeriscoop en exploiteert het Theater Peeriscoop. Speciaal aandacht is er voor talentontwikkeling

Directeur/bestuurder is Fred Delfgaauw.
Raad van Toezicht: 
Adjan Bos 
Jan Gras 
Jitske Bijlsma 
Josien Damen 
Roy Grunewald.

Raad van Toezicht ontvangt geen honorering.

 

Klik hier voor het Bestuursverslag en jaarcijfers Studio Peer 2014

 

Klik hier voor het Bestuursverslag en jaarcijfers Studio Peer 2015
Klik hier voor het Beleidsplan 2015Wettelijke invulling van het begrip ANBI

In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Met een culturele ANBI bedoelen we een ANBI die actief is in de cultuursector. Hieronder vallen bijvoorbeeld theater-, dans en operagezelschappen, orkesten, muziekensembles, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia en musea


Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje

Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:

Enkele voorwaarden ANBI -status

Meer weten, een ANBI-status aanvragen of controleren of een instelling de ANBI-status heeft?

Ga naar www.belastingdienst.nl/giften