53
G
eïnspireerd op King Lear en op het werk van Samuel Beckett
bewerkt Fred Delfgaauw dit koningsdrama van Shakespeare.
Hij sprak:
‘Geef me de Kaart.
Goneril, Regan, Cordelia, dochters van Lear.
Dit is mijn rijk.
Ik deel het in drieën.
Eén deel is het grootste.
Dat is voor wie het meest van mij houdt.
Want ik heb liefde nodig, meer dan macht.
Macht kan mij niet langer ontroeren’
King Lear is in oorsprong een boosaardig sprookje over een koning en
zijn drie dochters. Shakespeare heeft er een grote tragedie rond gewe-
ven. Heel eigenaardig is hoe in zijn versie de nar plots uit het verhaal
verdwijnt. Waarom heeft Shakespeare zo’n belangrijke personage
zomaar in het niets laten oplossen?
Vorst aan de grond
begint daar waar Shakespeare zijn nar vergeet.
Via de nar en zijn herinneringen blikken we terug op al het kwade
dat is geschied.
Op de ingestorte wereld van Lear.
Niemand beter dan de nar begrijpt Lear omdat alleen een dwaas weet
hoe moeilijk het is mens te zijn.
Maar lukt het de nar ook om zich met zijn eigen verleden te verzoe-
nen, met zijn eigen verdriet, met zijn eigen waan…?
Vorst aan de grond (1994-1995)
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...164