55
F
red Delfgaauw is in 1996 12,5 jaar theatermaker. Zijn voor-
stellingen staan los van de tijd. Van poppenspeler heeft
Delfgaauw zich ontwikkeld tot vertelkunstenaar die uniek is in zijn
soort. Met minieme ingrepen en toevoegingen heeft hij voldoende
om op het toneel een maximum aan levende poëzie op te wekken.
Voorwerpen vermenselijken, poppen worden in de handen van
Delfgaauw heuse mee- en tegenspelers. Hij schaamt zich niet voor
wat hij de kwaliteit van ‘eerlijke en echte ontroering als amuse-
mentsfactor’ zou willen noemen. Vorige producties
Weg van Waan,
Droom, Raam zonder Uitzicht, De Terugreis, Vorst aan de grond,
zijn
als inspiratiebron samen met nieuwe momenten in een regie van
Fred Florusse (ex-Don Quishocking) versmolten tot de veelzeggende
Delfgaauw-voorstelling
Momenten
en dan vooral die momenten, die
het waard zijn samen te beleven.
Momenten (1996)
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...164