4
+
Een kind meet en
spiegelt zich aan zijn
omgeving om als
individu herkend te
worden. Het vraagt zich
bij alles af: is dat wel zo?
Maar wat gebeurt er als
niet een mens maar een
pop een waarheid
of leugen verkondigt?
Er is geen ego meer en
dus zal het kind de pop
direct en onvoor-
waardelijk geloven.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...164