63
E
en magische vorm van vertelkunst,
een gevecht tegen de vergetelheid,
met prachtige muziek.
Kort na de dood van Wolfgang Amadeus
Mozart in december 1791 ging in Wenen het
praatje als zou hij zijn vergiftigd. De bron
van dit gerucht heeft niemand ooit kunnen
achterhalen, maar het bleek onuitroeibaar en
groeide uit tot één van de beroemdste muziek-
historische mythes: de strijd tussen Wolfgang
Amadeus Mozart en Antonio Salieri.
Theatermaker Fred Delfgaauw geeft zijn visie
op de relatie Mozart-Salieri. Een duel tussen
manipulaties, maskers, stemmen, boze ton-
gen en muziek. Delfgaauw speelt de gekwelde
componist Salieri. Maar nu zal zijn ziel niet
eerder rusten voordat het tegendeel is bewe-
zen en hij bevrijd is van alle blaam. Hij laat de
dode tongen nog eens spreken. De ten tonele
gevoerde personen en hun uitspraken zijn
ontleend aan de historische werkelijkheid. De
muziek van zowel Mozart als Salieri loopt als
een rode draad door de handeling heen en
vermengt zich met de beeldende vormentaal
waar Fred Delfgaauw bekend om staat.
Mozart (2004-2006)
Haagsche Courant:
‘Delfgaauw
schittert tussen Mozart en Salieri.’
NRC:
‘Delfgaauw is een tovenaar
die sfeer en spanning kan maken uit
minieme gebaartjes, stembuigingen
en grapjes.’
De NRC Toneelpublieksprijs 2004-
2005 - ‘De prijs recht uit de zaal’.
Bij de NRC Handelsblad
Toneelpublieksprijs bepaalt
het publiek welke voorstellin-
gen genomineerd worden en
wie de uiteindelijke winnaar
is. Op maandagavond 27 juni
2005 werd in de Stads­schouw­
burg te Amsterdam de NRC
Handelsblad Toneel­pu­blieks­
prijs 2004-2005 uitgereikt aan
Fred Delfgaauw voor zijn voor-
stelling Mozart. Het publiek
had zijn keuze gemaakt.
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...164