90
Colofon
Auteur: Ron de Haan
Fotografie: Maarten Brinkgreve (pag. 1, 6, 7, 13+, 14, 22, 23+, 23, 24/25, 25+, 30/31,
32/33, 33+, 34/35, 36/37, 40, 42/43, 44/45, 45+)
Pan Sok (pag. 8/9, 9+, 10, 11, 17+)
Jaap Kruithof (pag. 12/13, 16/17, 19+)
Ed van Zoolingen (pag. 4/5, 15, 18/19, 26, 27, 28/29, 29+, 31+, 46/47)
Rein van Coppenhagen (pag. 3+, 3)
Judith Baas (pag. 20/21, 21+, 41)
Rik Tazelaar (binnenkant omslagen en pag. 35+, 38, 39, 42/43, 66)
Wilko Links (pag. 66/67)
Marsel Loermans (pag. 67)
Ontwerp/Illustraties affiches: Gebr. Schriemer (pag. 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62)
Niels Daniël Mathot (pag. 60)
(pag. 64)
Eindredactie: Ton Lohman
Druk: Van Hoogdalem Offset bv, Arkel
Uitgever: Stichting Studio Peer
Met dank aan:
het publiek
Ministerie van oc&w
huidige bestuursleden:
Gino Mion, Piet IJssels, Karen Neervoort 
voormalige bestuursleden: Jan Gras,
Nel Oskam, Henk Verboom, Ruud Degenaar, Anja Overhoff, Liesbeth Coers, Jan Krol,
Bert van Engelenburg, Pieter Westbroek, Jacques Snep e.a.
vrijwilligers Peeriscoop:
Suzanne Kern, Floris van Gasteren, Joëlle en Diego Sweet, Marian van Valen, Thiska
van den Heuvel, Cees de Boon, Lonneke en Martin Roza, Olaf Paulisse, Christine van
Genderen, Dennis van den Dool
technische adviezen: Han de Jonge
Impresariaat
Angelique Finkers
Vrienden van Peeriscoop
bijzondere dank aan: Hennie van
Hoogdalem en Edgar Nomen voor hun bijdrage aan de totstand­koming van dit
boekje
ter nage­dachtenis aan: Rien Robijns (bestuurslid) en Wim Dijk (muzikale
adviezen).
© 2006 Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden overgenomen
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
3e Druk (2008).
Deze uitgave is ter gelegenheid van: ‘Fred Delfgaauw, 25 jaar theatermaker’
waarvoor hij in 2006 door de Commissaris der Koningin, de heer Jan Franssen, werd
onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
pr: Ellen de Kreij -
Zakelijke begeleiding: stoa - Chris de Jong
Administratie: Studio Peer - Boerenstraat 11b - 4201 GA Gorinchem
Telefoon 0183 • 69 00 22
E-mail:
isbn-10: 90-802944-2-x
isbn-13: 978-90-802944-2-4
1...,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161 163,164