14
+
‘S
hakespeare is citaatkunst. Ik lees een verhaal van hem één
keer. Ik wil direct bij de kern komen van wat hij schrijft
en vermijden dat ik bij herlezing wordt afgeleid door nieuwe elemen-
ten. Ik wil theater een bevrijding laten zijn. Koningen in situaties
laten komen die voor mensen herkenbaar zijn. Dus als ik het verhaal
gelezen had, zocht ik een groep kinderen op om het verhaal te vertel-
len. Als ik ze het verhaal verteld had, had ik globaal mijn bewerking
klaar. Daarna ging ik aan het werk om het geschikt voor theater te
maken. Daar bleek dat de essentie samenviel met de gevoelsmatige
binding die ik met het verhaal had gehad.’
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...164