30
+
F
red Delfgaauw heeft in zijn inmiddels 12,5 jarige loopbaan
mooie monologen en dialogen geschreven. Voor de jubileum-
voorstelling
Momenten
(1996) krijgt hij daarbij assistentie van regis-
seur Fred Florusse. ‘De rol en de invloed van de vader zijn terug. Het
is precies weer zoals het vroeger was. Moeders leren hun kinderen
hoe het leven zou kunnen zijn. Vaders leren hoe het is.’
Delfgaauw breekt in
Momenten
met de vierde wand in het theater,
die staat voor het publiek in de zaal, en flirt zelfs met het cabaret.
‘Mijn aanwezigheid op toneel is nog steeds vanzelfsprekend maar is
nu opgesloten in de kracht van de verteller en niet alleen in de rol die
hij speelt.’
Momenten
is een voorstelling waarin de tijd even stil staat. Delfgaauw
heeft een ruime stoel neergezet en kijkt naar twee richtingen. Terug
en vooruit. Hij vraagt aandacht voor die momenten waaruit het
leven nog niet is geweken, pakt ze op tot ze vragen om definitief te
worden losgelaten. De acteur ziet waar
hij vandaan komt en kijkt naar de weg
die voor hem ligt. Waar is hij terechtge-
komen? Er is geen heden mogelijk zonder
het verleden te begrijpen.
MOMENTEN
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...164