34
+
M
et als hoogtepunt de toekenning van de NRC Toneel­
publieks­prijs aan het einde van het seizoen in 2005. De
uitreiking vindt plaats in Amsterdam voor de ogen van een publiek
dat hoofdzakelijk bestaat uit vakcollega’s. Onder hen zijn andere
kanshebbers voor de prijs, meest grote namen, iconen in de theater-
wereld. Fred Delfgaauw herinnert zich het moment dat de prijs hem
toevalt. ‘Ik zag mijn collega’s verbaasd om zich heen kijken. Ik was
trouwens ook totaal overrompeld, ik had niets voorbereid. Ik stond
daar maar op dat toneel en ik dacht maar één ding: ik wil die prijs
delen met mijn publiek.’
Alsof hij weer even de stamgast is in zijn voorstelling ’t Gelag, nodigt
Delfgaauw de volle zaal met collega’s en kenners uit om ‘op zijn kos-
ten’ naar zijn voorstellingen te komen kijken. Een jaar later maakt
Delfgaauw de balans op: ‘0 reacties’.
Is het na 25 jaar nog steeds die vermaledijde verwijzing naar ‘poppen-
spel’ die aan hem kleeft, en die de theaterelite om die reden van zijn
theatervoorstellingen weghoudt? De maker kan er niet mee zitten.
‘De schoonheid van mijn theatervorm is tegelijk ook de obsessie.
Hoe krijg ik het verteld aan
mensen die mij niet ken-
nen? Er is maar één manier:
je moet erbij zijn, je moet
het zien.’
KRONKELS
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...164