38
+
T
evredenheid overheerst. Tevreden met wat wél is bereikt.
‘Taalontwikkeling. Bewustwording van taal. Het neerzetten
van een unieke mengvorm van totaaltheater. Dat is het kenmerk
geworden van de tweede twaalfenhalf jaar.
Mozart opnieuw opnemen was zo’n openbaring. Het is net of je met
beter gereedschap en kennis dezelfde reis onderneemt. De beleving
was totaal veranderd.’
Fred Delfgaauw voelt nog steeds de tomeloze aandrang om te vertel-
len. ‘Niemand vraagt erom, niemand wil ’t weten, maar ik moet. Ik
ben een reactie op mijn eigen leven.’
De waterval van woorden, de stroom van signalen en energieën; Fred
Delfgaauw haalt ze binnen vanuit de gewone dagelijkse wereld. Als
een perpetuum mobile zet hij ze om naar hanteerbare en herkenbare
proporties. ‘In het theater kan ik het onzichtbare zichtbaar maken.
Het gaat me om de innerlijke wereld.
Om het gevecht tussen verstand en emotie.’
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...164