42
+
‘P
eeriscoop is geënt op de gedach-
te “verbeter de wereld, begin in
Gorinchem”.
Het is er gekomen omdat ik iets wil achterla-
ten. Kinderen heb ik niet. En talenten neem
je mee.
Ik merk dat de behoefte aan vereeuwiging in
mij alleen maar groter wordt.
In plaats van te genieten van wat ik heb bereikt
blijf ik maar bezig.
Ik ben immers nog lang niet uitgedroomd.’
In zijn brochure ‘Waarom Theater Peeriscoop,
een theater voor iedereen’, schrijft Delfgaauw:
‘Het is de taak van een theatermaker om vra-
gen te stellen. Wakker te schudden en toch te
vermaken. Ik weet dat ik helemaal alleen de
wereld niet kan verbeteren. Maar ik weet ook
dat ik in m’n eentje meer kan doen dan dui-
zenden die de ogen sluiten.’
Thuis schrijft hij op uitnodiging Pleidooien
in de uitgaven van PCM Dagbladen, de Volks­
krant, NRC Handelsblad en Trouw. Hij heeft
de ruimte waarin 800 woorden kunnen, maar
Fred Delfgaauw kiest voor stukjes van ten
hoogste 80 woorden. Daarin moet álles kun-
nen worden gezegd.
Want minder is meer, vindt hij.
Bep [B]  Toon [T]
[T] Wanneer zie ik je weer?
[B] …gewoon donderdag.
[T] Ik moet eerst nog even naar
de dokter.
[B] Krijg je dan uitslag?
[T] Die heb ik al.
[B] Ik zei toch dat ’t gewoon
uitslag was.
[T] Die uitslag viel een beetje
tegen.
[B] Je mot ook je zalf
gebruiken…
[T] Zal je me missen?
[B] …drie maal daags!
[T] Dan is ’t goed.
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...164