46
+
N
a een lange periode van solospel blikt Fred Delfgaauw voor-
uit naar alle denkbare vormen van samenspel en nieuwe
coalities. En ja, in ‘Minder is Meer’ zitten óók terugblikken. ‘Ik wil
mijn publiek laten zien wat voor mij de kunst van de eenvoud is.’
Delfgaauw maakt ‘Minder is meer’ samen met Karel de Rooij (Mini
& Maxi). ‘Karel is geweldig. Een unieke toneelpersoonlijkheid die mij
opnieuw naar mezelf laat kijken.’
Delfgaauw laat zijn alter ego op een gegeven moment zeggen:
‘Ik begrijp je niet, Fred. Ik snap ’t niet. Sta nou eens stil en geniet
van de stofwolk die je achterlaat. Fred, ik zou zo graag naar buiten
willen maar ik kan ’t niet. Jij kan naar buiten, en je doet ’t niet. Weet
je wat het met jou is Fred? Je houdt wel van jezelf, maar het is niet
wederzijds.’
Typisch Delfgaauwiaans. De virtuositeit van zijn spel maakt dat via
zijn alter-ego’s de innerlijke strijd van ‘het zijn’ in onszelf zichtbaar-
der wordt dan ooit.
Bij Delfgaauw regeert de leugen, waar ze in haar verschijningsvorm
mooier is dan de werkelijkheid. Maar hier plaatst Delfgaauw de illu-
sie nog boven de leugen, en daarmee blijft hij ridder in een wereld die
niet meer in ridderlijkheid gelooft.
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...164