49
I
n
De Terugreis
speelt Fred Delfgaauw een man die, na de dood
van zijn vader, terugkeert naar zijn ouderlijke huis om de
woning op te ruimen. Hij dwaalt door de vertrekken en maakt zo
de terugreis naar zijn jeugd en vooral naar de periode kort voor zijn
vaders dood.
Dat gebeurt in een zeer bijzondere theatervorm: als acteur speelt
Fred Delfgaauw de zoon en als virtuoos poppenspeler laat hij – in
heldere flashbacks – de ooit gevoerde gesprekken horen tussen de
zoon en zijn grootmoeder, zijn moeder, zijn grootvader en zijn vader.
Deze laatste scène is een aangrijpende, omdat de zoon op zich had
genomen zijn vader de ongeneeslijkheid van zijn ziekte mee te delen.
De inhoud van de andere scènes loopt uiteen van geestig tot wrang
en van ontroerend tot hilarisch. Dat laatste vooral in de bizarre
operatiekamerscène en in de ontmoeting met een niet echt geïnte-
resseerde begrafenisondernemer, die met eenvoudige middelen op
verbluffende wijze tot leven wordt gebracht.
De Terugreis
naar het verleden betekent een afscheid van zijn jeugd,
maar tegelijkertijd een omweg naar het heden. Uiteindelijk staat hij
oog in oog met zichzelf.
De Terugreis (1991-1993)
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...164